ASSOCIACIONS

LLISTAT DE LES ASSOCIACIONS En l’àmbit ESTATAL

AGESPORT - ASOCIACIÓN ANDALUZA DE GESTORES DEL DEPORTE

AGESPORT - ASOCIACIÓN ANDALUZA DE GESTORES DEL DEPORTE

GEDA - ASOCIACIÓN ARAGONESA DE GESTORES DEL DEPORTE

GEDA - ASOCIACIÓN ARAGONESA DE GESTORES DEL DEPORTE

AGEPIB - GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LES ILLES BALEARS

AGEPIB - GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LES ILLES BALEARS

GEPACV - GEST. ESP. PROF. ASSOCIACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

GEPACV - GEST. ESP. PROF. ASSOCIACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ACAGEDE - ASOC. CANARIA DE PROF. DE LA GESTIÓN DEL DEPORTE

ACAGEDE - ASOC. CANARIA DE PROF. DE LA GESTIÓN DEL DEPORTE

ACANGED - ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE GESTORES DEPORTIVOS

ACANGED - ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE GESTORES DEPORTIVOS

AGDCM - ASOC. DE GESTORES DEPORTIVOS DE CASTILLA LA MANCHA

AGDCM - ASOC. DE GESTORES DEPORTIVOS DE CASTILLA LA MANCHA

AGEDECYL - ASOC. DE GESTORES DEL DEPORTE CASTILLA Y LEÓN

AGEDECYL - ASOC. DE GESTORES DEL DEPORTE CASTILLA Y LEÓN

ACGEP - GESTORS ESPORTIUS DE CATALUNYA

ACGEP - GESTORS ESPORTIUS DE CATALUNYA

AGEDEX - ASOCIACIÓN DE GESTORES DEL DEPORTE DE EXTREMADURA

AGEDEX - ASOCIACIÓN DE GESTORES DEL DEPORTE DE EXTREMADURA

AGAXEDE - ASOCIACIÓN GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS

AGAXEDE - ASOCIACIÓN GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS

RIOGESPORT - ASOCIACIÓN RIOJANA DE GESTORES DEPORTIVOS

RIOGESPORT - ASOCIACIÓN RIOJANA DE GESTORES DEPORTIVOS

CÍRCULO DE GESTORES DEPORTIVOS DE MADRID

CÍRCULO DE GESTORES DEPORTIVOS DE MADRID

KAIT - KIROL ARLORAKO IRITZI TALDEA

KAIT - KIROL ARLORAKO IRITZI TALDEA

FORUM ASTUR - ASOC. GESTORES DEPORTIVOS PRINCIPADO DE ASTURIAS

FORUM ASTUR - ASOC. GESTORES DEPORTIVOS PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCIACIÓN DE GESTORES DEPORTIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

ASOCIACIÓN DE GESTORES DEPORTIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA