Des de 2005

Qui
som

Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears

Benvinguda

Aquesta associació neix fruit de la necessitat de crear un marc d’encontre on poder contrastar idees, experiències, en definitiva; donar i/o rebre informació d’aspectes relacionats amb la gestió de l’activitat física i esportiva. Tot això adreçat a la consecució i l’oferta d’uns serveis esportius de qualitat, tal com demanda la societat actual.

Ja fa més de quinze anys que el grup de Gestors fundadors, vàrem posar en marxa aquesta Associació per donar resposta al buit associatiu existent, amb una primera passa, que va ser la de constituir, i posteriorment registrar oficialment, l’Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears (en endavant AGEPIB)

Després de tants d’anys l’AGEPIB ha dut a terme una tasca molt important al servei de l’Activitat Física i l’Esport de les nostres Illes passant a ser el referent per a les persones que, d’una manera o altra, estan implicats en la Gestió de l’Activitat Física i l’Esport, tant dins l’àmbit públic com a privat.

En aquests moments ens plau presentar-vos una nova etapa que comença per l’AGEPIB, és a dir, per a totes les persones que es volen sentir part activa d’un projecte comú, que no és altre que aconseguir les més altes cotes d’excel·lència de la Gestió de l’Activitat Física l’Esport. Un projecte adequat al gran valor que aquest sector, el físico-esportiu, té per a tota la societat, des de tots els punts de vista: social, educatiu, saludable, cultural, econòmic, recreatiu, etc… I molt més apreciat ara, en les situacions especials que estem vivint i de les que esperem sortir-ne més aviat que tard.

Tots aquests considerants ens porten a la idea que avui, més que mai, és necessari estar comunicats, units per intercanviar la millor informació, obtenir la més adequada formació i caminar tots els gestors esportius junts per a poder oferir a la ciutadania el millor servei i, per tant, millorar la qualitat de vida de tothom.

Volem encoratjar a totes aquelles persones que d’alguna manera estan implicades en el camp de la gestió de l’Activitat Física i l’Esport, ja sigui dins de l’àmbit públic, com dins del privat, perquè s’hi sumin a aquest projecte i s’hi associïn. Els requeriments són mínims, de

conformitat amb l’article 4t dels estatuts, només cal que demostreu la vostra relació amb la promoció, l’estudi i l’anàlisi de les qüestions relacionades amb la gestió de les activitats físiques i esportives.

Esperam i desitjam que la inquietud de totes les persones que desenvolupen tasques de Gestió Físico-esportiva i la simplicitat d’associament serveixi per aconseguir un col·lectiu de cada vegada més nombrós, més fort i que ens porti a aconseguir una AGEPIB més activa i útil.

No esperem que els altres ens marquin el camí que tenim per endavant. Participeu en determinar el full de ruta a seguir per una AGEPIB de tots els seus associats.

ACTIVITATS

Creació d’una web viva a on tots els professionals puguin trobar informació referent al món de la gestió i de l’esport en general. Les xarxes socials també ens ajudaran a interactuar amb els associats tenint molt present la realitat diària.

Elaboració periòdica d’un Full Informatiu pels associats.

Enviament de forma contínua d’informació i ofertes d’interès pels associats.

Organització de visites a diferents instal·lacions, tant a la nostra comunitat com fora d’ella.

Organització anual de fòrums o jornades formatives sobre aspectes tècnics concrets d’àmbit esportiu (laboral, jurídic, regulació, prevenció, discapacitat, gestió, etc.).

Participació en les diverses reunions anuals organitzades per la FAGDE corn a representants de l’AGEPIB.

MANIFEST

” Declaració escrita en la qual, un grup o un individu expliquen públicament llurs propòsits i llur programa d’actuació”

ESTATUTS

“Regla que té força de llei
per al govern d’un cos,
d’un col·lectiu.”

Objectius

Ser un punt d’encontre del món de la gestió esportiva de la nostra comunitat, contribuint a la informació i formació continuada dels seus associats.

Organitzar congressos, jornades, conferències i altres activitats orientades a la millora de la qualitat dels serveis esportius tant des de l’àmbit públic corn privat.

Establir vincles de col·laboració amb totes les entitats públiques, associacions privades de l’àmbit de la gestió esportiva i totes les associacions de gestors que formen part de la FAGDE 

 

Assessorar i realitzar estudis que puguin ser d’interès dels associats i de diferents entitats i empreses.

Implicar a totes les illes dins l’organització dels projectes i activitats que es generin per part de l’AGEPIB o en els que aquesta hi col·labori.

Implicar a totes les illes dins l’organització dels projectes i activitats que es generin per part de l’AGEPIB o en els que aquesta hi col·labori.

Qui som

GENT Real
ResultAts Reals

L’AGEPIB, Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears, és una associació sense ànim de lucre, creada l’any 2005 amb l’objectiu d’unir als gestors esportius tant de l’àmbit públic corn privat per tal de crear uns vincles i treballar en la millora dels serveis esportius de la nostra comunitat.

La rapida evolució i el desenvolupament de l’esport i del seu entorn, demanden estar constantment informats, formats i assessorats en la nostra matèria i aquesta és la nostra fita: proporcionar informació, formació i assessorament a tots els professionals que treballem dins el món de l’esport amb l’objectiu d’aconseguir la millora de la qualitat i l’excel·lència a les nostres instal·lacions i serveis a les Illes Balears.

Jaume Thomas Calafat

President

Xavier Enguix

Vicepresident Formentera

Antoni Capó

Vicepresident Menorca

Marina Gelis Alcalde

Vicepresidenta Eivissa

Miquel Mestre

Vicepresident Mallorca

Berta Benito

Secretaria

Miquel Solivellas

Tresorer

Joan Pont Nicolau

Vocal

Biel Arrom

Vocal

Guillem Bosch

Vocal

Joana Crespí

Vocal

Eduard Gaviño Cardona

Vocal

Alejandro Sánchez

Vocal

FEINA

contacte