“ACTIVITAT FÍSICA I MEDI AMBIENT, Una proposta sostenible”