JORNADA: LA GESTIÓ DE L’ESPORT POST COVID, UNA OPORTUNITAT PER APROFITAR?
PONENT: BONI TERUELO
INSCRIPCIO: info@agepib.com