La creciente profesionalización del deporte abre muchas oportunidades laborales tanto en el deporte aficionado como profesional. DIMON BLR

“Les oportunitats laborals vinculades a l’activitat física van més enllà de la docència i abasten camps com la gestió, la salut, la tecnologia o l’emprenedoria.

Durant molt de temps, cursar estudis universitaris en Educació Física va implicar gairebé necessàriament l’existència d’una vocació docent a desenvolupar en un centre de Primària o Secundària. Però la creixent professionalització de la indústria esportiva, així com la transformació digital (accelerada amb motiu de la pandèmia) i la reforma de l’ensenyament que va suposar la implantació del pla Bolonya al començament de segle, han obert progressivament la porta a noves vies laborals relacionades amb camps com la salut, la gestió esportiva, la innovació tecnològica o l’emprenedoria. Quines opcions hi ha llavors per a desenvolupar una carrera professional vinculada a l’esport?

Les possibilitats varien depenent de la formació acadèmica triada per a arribar al mercat laboral, ja sigui la universitària, la de Formació Professional de grau mitjà o superior o les titulacions pròpies impartides per les diferents federacions esportives. “L’ensenyament de l’Educació Física a Espanya ha canviat bastant des d’aquella gimnàstica que rebíem quan érem petits en el col·legi”, recorda Vicente Gómez, degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat Politècnica de Madrid, “perquè, per a començar, la mateixa legislació tampoc exigia una formació superior, i el professor podia ser algú que tingués una titulació de monitor en un esport”.

L’entrada del pla Bolonya l’any 2000 va suposar un canvi de metodologies que va posar progressivament el focus en l’adquisició de competències i en una major optativitat, amb noves assignatures vinculades a l’àmbit científic i tecnològic a través de cinc especialitats diferents: l’alt rendiment (portar equips a nivell olímpic, nacional i internacional en l’àmbit de l’esport); la salut (per a ajudar a millorar la qualitat de vida de la societat, a través de l’activitat física); la gestió esportiva (tant pel que fa a l’organització d’esdeveniments com d’instal·lacions esportives); la recreació i la docència.”…

NACHO MENESES
Madrid 

Seguir llegint l’article a la publicació original del pais.com