Així són les sortides professionals que t’ofereix l’esport

Així són les sortides professionals que t’ofereix l’esport


La creciente profesionalización del deporte abre muchas oportunidades laborales tanto en el deporte aficionado como profesional. DIMON BLR

“Les oportunitats laborals vinculades a l’activitat física van més enllà de la docència i abasten camps com la gestió, la salut, la tecnologia o l’emprenedoria.

Durant molt de temps, cursar estudis universitaris en Educació Física va implicar gairebé necessàriament l’existència d’una vocació docent a desenvolupar en un centre de Primària o Secundària. Però la creixent professionalització de la indústria esportiva, així com la transformació digital (accelerada amb motiu de la pandèmia) i la reforma de l’ensenyament que va suposar la implantació del pla Bolonya al començament de segle, han obert progressivament la porta a noves vies laborals relacionades amb camps com la salut, la gestió esportiva, la innovació tecnològica o l’emprenedoria. Quines opcions hi ha llavors per a desenvolupar una carrera professional vinculada a l’esport?

Les possibilitats varien depenent de la formació acadèmica triada per a arribar al mercat laboral, ja sigui la universitària, la de Formació Professional de grau mitjà o superior o les titulacions pròpies impartides per les diferents federacions esportives. “L’ensenyament de l’Educació Física a Espanya ha canviat bastant des d’aquella gimnàstica que rebíem quan érem petits en el col·legi”, recorda Vicente Gómez, degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat Politècnica de Madrid, “perquè, per a començar, la mateixa legislació tampoc exigia una formació superior, i el professor podia ser algú que tingués una titulació de monitor en un esport”.

L’entrada del pla Bolonya l’any 2000 va suposar un canvi de metodologies que va posar progressivament el focus en l’adquisició de competències i en una major optativitat, amb noves assignatures vinculades a l’àmbit científic i tecnològic a través de cinc especialitats diferents: l’alt rendiment (portar equips a nivell olímpic, nacional i internacional en l’àmbit de l’esport); la salut (per a ajudar a millorar la qualitat de vida de la societat, a través de l’activitat física); la gestió esportiva (tant pel que fa a l’organització d’esdeveniments com d’instal·lacions esportives); la recreació i la docència.”…

NACHO MENESES
Madrid 

Seguir llegint l’article a la publicació original del pais.com

Visita i reunió al Consell Insular d’Eivissa

Visita i reunió al Consell Insular d’Eivissa

Seguint amb el viatge a les Pitiüses hem visitat el Consell Insular d’Eivissa on hem estat rebuts pel director Insular d’Esports, el Sr. Xavier Bonet. Per part de l’Agepib, ha estat representada per la seva vicepresidenta per Eivissa, la Sra. Marina Gelis i el president, el Sr. José Luis Berbel Valles. Just abans hem estat amb el tècnic d’esports del Consell d’Eivissa, el Sr. Ricardo Gómez.

Visita i reunió al Consell Insular de Formentera

Visita i reunió al Consell Insular de Formentera

Avui hem viatjat a Formentera on ens ha rebut la seva vicepresidenta primera, la Sra. Ana Juan Torres, acompanyada del cap del servei d’Esports, el Sr. Xavier Enguix. La representació per part de l’Agepib ha anat a càrrec del seu president, el Sr. José Luis Berbel Valles.

Del 21 al 23 de octubre de 2021 – XVI Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD)

Del 21 al 23 de octubre de 2021 – XVI Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD)

Del 21 al 23 d’octubre de 2021 se celebrarà en format virtual el XVI Congrés Internacional de l’Associació Espanyola de Recerca Social Aplicada a l’Esport (AEISAD).

El tema triat pel congrés és Diàlegs sobre l’esport, des de 1975-2021

Es tractaran sis grans àrees temàtiques:

  • El context de la pràctica esportiva
  • Les persones i les seves pràctiques esportives
  • Formació, recerca i ocupació
  • L’esport en la societat
  • L’impacte del covid-19 al sistema esportiu
  • Altres temes d’interès

Us animem a assistir i participar amb l’enviament de comunicacions. Per a més informació i inscripcions veure el lloc web del congrés.

Una cordial salutació

Organització XVI Congrés Internacional AEISAD
Diàlegs sobre l’esport, 1975-2020

L’exercici multiplica per vuit la supervivència en pacients Covid-19, segons un estudi del Clínic Sant Carlos

L’exercici multiplica per vuit la supervivència en pacients Covid-19, segons un estudi del Clínic Sant Carlos

Un estudi amb pacients hospitalitzats per Covid-19 revela que mantenir una activitat física regular augmenta fins a vuit vegades les possibilitats de supervivència respecte dels qui porten una vida sedentària. És la principal conclusió que recull la recerca desenvolupada per cardiòlegs de l’Institut Cardiovascular d’Hospital Clínic Sant Carlos (Madrid) i publicada en la revista americana Infectious Diseases and Therapy.

La recerca s’ha dut a terme amb 520 pacients d’entre 18 i 70 anys d’edat que van haver de ser hospitalitzats per Covid-19 en el Clínic entre el 15 de febrer i el 15 d’abril de 2020. En plena primera ona de contagis. El grup que mantenia una activitat física constant, lleugera o moderada, presentava un risc de mortalitat del 1,8% enfront del 13,8% del grup amb un estil de vida sedentari.

El grup que feia exercici físic presentava un risc de mortalitat per Covid-19 del 1,8% enfront del 13,8% del grup de persones amb vida sedentària
Als pacients, o als seus familiars més reunits, se’ls va realitzar una enquesta telefònica per a avaluar l’estat de la seva condició física conforme a l’escala RAPA (Rapid Assessment of Physical Activity Scale) de la Universitat de Washington. Aquesta escala mesura la intensitat aeròbica de l’exercici físic així com la fortalesa muscular i la flexibilitat entre altres paràmetres.

Els pacients van ser dividits en dos grups: el de persones que portava una vida sedentària (57,1%) i el de persones que realitzava exercici de manera regular dos dies a la setmana amb una durada d’almenys trenta minuts cada dia (42,9%). L’objectiu de l’estudi va consistir a analitzar retrospectivament la influència que el nivell d’activitat física podria tenir en l’evolució de la malaltia durant la infecció per Covid-19.

Els resultats de l’estudi “van ser concloents”, destaca el Clínic Sant Carles. Un risc de mortalitat del 1,8% entre els quals feien exercici enfront d’un 13,8% dels sedentaris.; és a dir, que les persones que fan exercici regularment tenen fins a vuit vegades més probabilitats de supervivència que les sedentàries.

Dr. Salgado: “Hem pogut comprovar en pacients hospitalitzats amb Covid-19 la transcendental influència de la pràctica d’exercici físic en la supervivència o mortalitat d’aquests pacients”
Fins ara “era conegut que mantenir una activitat física de manera regular millora els factors habituals de risc cardiovascular. Però ara hem pogut comprovar en pacients hospitalitzats amb Covid-19 la transcendental influència de la pràctica d’exercici físic en la supervivència o mortalitat d’aquests pacients”, afirma el Dr. Ricardo Salgado, cardiòleg de l’Hospital Clínic Sant Carlos i primer signant de l’article.

Però també destaquen altres troballes. Entre el grup de les persones amb un estil de vida sedentari, comparat amb el grup més actiu, hi havia un major percentatge de fumadors (6,7% per 3,6%) i d’obesos (23,6% per 16,1%) respectivament. També es va observar en les persones sedentàries una major taxa d’insuficiència respiratòria (53,9% per 35,9%), major insuficiència renal (14,5% enfront de 6,3%), de síndrome de resposta inflamatòria i major estada hospitalària.

“El que realment va ser sorprenent i nou va ser observar com el sedentarisme apareixia com un factor predictor independent de mortalitat”

“Quan es va realitzar un estudi estadístic per a reconèixer els factors realment independents es va apreciar que tant una edat avançada com el consum de tabac i la insuficiència renal eren factors de risc independents de mortalitat, com ja s’havia vist en estudis anteriors; però, la qual cosa realment va ser sorprenent i nou va ser observar com el sedentarisme apareixia com un factor predictor independent de mortalitat”, explica el Dr. Salgado.

Fins ara “es recomanava controlar els factors de risc i realitzar exercici físic però sense molta evidència científica; no obstant això, a partir d’ara realitzar exercici físic de manera regular es converteix en un factor primordial”, assenyala el Dr. Julián Pérez-Villacastín, director de l’Institut Cardiovascular del Clínic, “ja que redueix vuit vegades la possibilitat de morir per Covid-19 quan la persona precisa ingrés hospitalari”.

VIA: isanidad.com