Voleu realitzar aportacions a l’Avantprojecte de Llei de l’esport i l’activitat física de les Illes Balears?

Deixam a continuació l’enllaç on podeu trobar tota la informació.

https://www.caib.es/sites/participacio/ca/fcontacto/avantprojecte_de_llei_de_lesport_i_lactivitat_fasica_de_les_illes_balears/