El dia 15 de juny es va realitzar la firma del Contracte de Patrocini entre l’empresa GISPERT DEPURACIÓ D’AIGÜES S.A. I L’AGEPIB.

A l’acte varen estar participar el CEO de l’empresa. Sr. Pep Gispert, i el president de l’AGEPIB. Pep Lluis Berbel. Amb aquest patrocini es dona una passa endavant en la permanent relació existent entre ambdues entitats el que suposarà, sens dubte, una gran ajuda en la consecució dels objectius d’interès comú.

Des de l’AGEPIB agraïm al Sr. Pep Gispert la permanent predisposició que ha tingut com a persona , i amb la seva empresa, cap a els gestors esportius de les nostres Illes.