Jornada “Ciutadania activa i Territori sostenible” organitzada per la Fundación Deporte Joven” del CSD a Sevilla.

La presidida el President del Senat espanyol, Sr. Ander Gil i han estat presents, entre altres personalitats el president del Consejo de Colef de Espanya, Sr Vicente Gambau i el President d’ADESP, Sr. Jose Hidalgo. Jornada de gran interès per l’AGEPIB i la FAGDE.