Un estudi amb pacients hospitalitzats per Covid-19 revela que mantenir una activitat física regular augmenta fins a vuit vegades les possibilitats de supervivència respecte dels qui porten una vida sedentària. És la principal conclusió que recull la recerca desenvolupada per cardiòlegs de l’Institut Cardiovascular d’Hospital Clínic Sant Carlos (Madrid) i publicada en la revista americana Infectious Diseases and Therapy.

La recerca s’ha dut a terme amb 520 pacients d’entre 18 i 70 anys d’edat que van haver de ser hospitalitzats per Covid-19 en el Clínic entre el 15 de febrer i el 15 d’abril de 2020. En plena primera ona de contagis. El grup que mantenia una activitat física constant, lleugera o moderada, presentava un risc de mortalitat del 1,8% enfront del 13,8% del grup amb un estil de vida sedentari.

El grup que feia exercici físic presentava un risc de mortalitat per Covid-19 del 1,8% enfront del 13,8% del grup de persones amb vida sedentària
Als pacients, o als seus familiars més reunits, se’ls va realitzar una enquesta telefònica per a avaluar l’estat de la seva condició física conforme a l’escala RAPA (Rapid Assessment of Physical Activity Scale) de la Universitat de Washington. Aquesta escala mesura la intensitat aeròbica de l’exercici físic així com la fortalesa muscular i la flexibilitat entre altres paràmetres.

Els pacients van ser dividits en dos grups: el de persones que portava una vida sedentària (57,1%) i el de persones que realitzava exercici de manera regular dos dies a la setmana amb una durada d’almenys trenta minuts cada dia (42,9%). L’objectiu de l’estudi va consistir a analitzar retrospectivament la influència que el nivell d’activitat física podria tenir en l’evolució de la malaltia durant la infecció per Covid-19.

Els resultats de l’estudi “van ser concloents”, destaca el Clínic Sant Carles. Un risc de mortalitat del 1,8% entre els quals feien exercici enfront d’un 13,8% dels sedentaris.; és a dir, que les persones que fan exercici regularment tenen fins a vuit vegades més probabilitats de supervivència que les sedentàries.

Dr. Salgado: “Hem pogut comprovar en pacients hospitalitzats amb Covid-19 la transcendental influència de la pràctica d’exercici físic en la supervivència o mortalitat d’aquests pacients”
Fins ara “era conegut que mantenir una activitat física de manera regular millora els factors habituals de risc cardiovascular. Però ara hem pogut comprovar en pacients hospitalitzats amb Covid-19 la transcendental influència de la pràctica d’exercici físic en la supervivència o mortalitat d’aquests pacients”, afirma el Dr. Ricardo Salgado, cardiòleg de l’Hospital Clínic Sant Carlos i primer signant de l’article.

Però també destaquen altres troballes. Entre el grup de les persones amb un estil de vida sedentari, comparat amb el grup més actiu, hi havia un major percentatge de fumadors (6,7% per 3,6%) i d’obesos (23,6% per 16,1%) respectivament. També es va observar en les persones sedentàries una major taxa d’insuficiència respiratòria (53,9% per 35,9%), major insuficiència renal (14,5% enfront de 6,3%), de síndrome de resposta inflamatòria i major estada hospitalària.

“El que realment va ser sorprenent i nou va ser observar com el sedentarisme apareixia com un factor predictor independent de mortalitat”

“Quan es va realitzar un estudi estadístic per a reconèixer els factors realment independents es va apreciar que tant una edat avançada com el consum de tabac i la insuficiència renal eren factors de risc independents de mortalitat, com ja s’havia vist en estudis anteriors; però, la qual cosa realment va ser sorprenent i nou va ser observar com el sedentarisme apareixia com un factor predictor independent de mortalitat”, explica el Dr. Salgado.

Fins ara “es recomanava controlar els factors de risc i realitzar exercici físic però sense molta evidència científica; no obstant això, a partir d’ara realitzar exercici físic de manera regular es converteix en un factor primordial”, assenyala el Dr. Julián Pérez-Villacastín, director de l’Institut Cardiovascular del Clínic, “ja que redueix vuit vegades la possibilitat de morir per Covid-19 quan la persona precisa ingrés hospitalari”.

VIA: isanidad.com