Miquel Mestre:
Més de cinc anys d’experiència en la coordinació i gestió d’instal·lacions esportives, els darreres anys ha dedicat la seva activitat professional a la gestió i docencia en un centre educatiu. Graduat universitaria en ciències de l’activitat física i l’esport (UDG-EUSES), Màster en gestió esportiva (UPF-BSM) i Màster amb ensenyança del professorat (Isabel I).