Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11690/669525/resolucio-de-la-consellera-d-afers-socials-i-espor

Descarregar PDF: 672