A Menorca, mitjancant l’AGEPIB, s’han reunit Gorka Iglesias, CEO de SDI SPORTFLOOR, i Toni Capo, CEO de BIOSPORT, ambdues empreses patrocinadores de l’AGEPIB, per fer una visita a les instalaciones pròpies i en concessió de BIOSPORT a Menorca, i intercambiar valoracions sobre el present i futur de la gestió i de les instal·lacions esportives .

Jornada de gran interès per totes les parts.